تور کارخانه

تصاویر کارخانه

کارخانه (1)

کارخانه (10)

کارخانه (2)

کارخانه (3)

کارخانه (2)

کارخانه (2)

کارخانه (4)

کارخانه (1)

کارخانه (11)

کارخانه (1)

کارخانه (3)

تصاویر نمایشگاه

08th-POWER-ENERGY-KENYA-2019

SOLAIRE-EXPO-MAROC-2019

نمایشگاه کانتون-2019-بهار

خاورمیانه-برق-2019

نمایشگاه خورشیدی-فیلیپین-2019

Canton-fair-2018

Vietnam-ETE-Enertec-Expo-2019